TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0010

 

Gyermekek Személyiségének Fejlesztése a Judo Speciális Nevelési és Oktatási Elemeivel Óbudán és Környékén.

 A "Gyermekek Személyiségének Fejlesztése a Judo Speciális Nevelési és Oktatási Elemeivel Óbudán és Környékén" projekt egy speciális oktatási program. A judo alapjaiból kiválasztott elemekkel oktatjuk a fejleszteni kívánt gyermekeket. Ezek az elemek a rendgyakorlatok, sportági szabályok, esések, önvédelmi gyakorlatok, küzdő játékok! Az iskolai testnevelés oktatásában több éve sikeresen használják több óvodában és iskolában a Judo Alapú Testnevelés oktatását.  Az a kisgyermek (óvodás és alsó tagozatos iskolás) aki elsajátítja a judo alapjait, a későbbiekben olyan Ön ismerettel és mások megbecsülésével fog rendelkezni, mely nagyban segíti majd az életben a problémák megoldásában. Óbudán 3-4 ezer gyermek közül évente csak két-háromszáz gyermek jut a judo alapú testnevelés oktatásához. A projekt nem csak széles körben hozzáférhetővé tenné a projektet, hanem mozgásra ösztönző, mozgáskultúra javító, nevelő és személyiség fejlesztő és  a társadalomnak  hasznos tevékenysége lenne.

Gyermekek Személyiségének Fejlesztése a Judo Speciális Nevelési és Oktatási Elemeivel Óbudán és Környékén  projekt indokoltsága sokrétű. Először szeretnék egy kis előzetes okfejtést és elemzést bemutatni. 1882 évben Jigoro Kano Japánban egy oktatási és nevelési rendszert írt le, melyet bevezettek a Japán iskolákba. Ennek a rendszernek sok előnye volt az akkori feudalista Japánban. Az eszközrendszer kéznél volt. A nevelési és oktatási feltételek szigorúak és hagyományokhoz ragaszkodóak voltak. A szigorú magatartás és a gyakorlatok közbeni fájdalmak legyőzése edzette és erősítette a fiatalokat. Megismerték saját tűrőképességeiket és a gyakorló társak képességét. Megtanulták a győzelem és a vereség kezelését. megtanulták, hogy a vereségből hogyan lehet győzelmet kovácsolni! Majd később a judo elterjedt az egész világon. Ma a harmadik legnépszerűbb sportág közel 300 millió emberrel akik  rendszeresen gyakorolják sportágunk  mozgás kultúráját. 

A modern kor igen nehéz nevelési és oktatási környezetben van. 
A  magatartás oktatása például nem létezik!  Azt illik otthonról hozni! Pedig vannak rá módszerek. 
A program a gyerekek életre nevelése sportágunk speciális elemeivel. A megvalósítás óvodai és oktatási intézmények tanórai és szabadidős keretein belöli oktatás, nevelés. A szakkörök több helyszínen valósulnak meg. A programot Dorogi László testnevelő akreditált tantervéből fejlesztjük ki. A bázis létszámot 300 főt szeretnénk 600 főre fejleszteni. Szeretnénk, hogy minnél több gyermek hozzájusson a projekt értékeihez! Ezért bér buszokkal fejlesztjük buszparkunkat.  A judo alapú testnevelés specifikuma megismerteti a gyerekekkel  megismerik Önmagukat, tűrő képességeiket,
hozott rátermettségüket a mozgásra, küzdelemre. Már az ókorban is törekedtek a gyermekek küzdelmi nevelésére. A küzdelem a modern világban egy ősi kultúrák által modernizált fejlesztési lehetőség. A gyerekek a judo Alapú Testnevelés Specifikuma során rendkívüli ügyességre és fegyelemre tesznek szert. Megtanulják, hogy mikor mit szabad cselekedni és mi az ami másokat nem sért egyéniségükben. 
2010 évben az iskolás gyermekek 20-30% -a hiperaktív vagy tanulási és magatartási zavarokkal küzd. Ennek javítására rendkívül jó a Judo Alpú Testnevelés oktatása specifikuma. Fejleszti a gondolkodást (csel - gáncs), növeli az erőt és erő állóképességet, javul a mozgáskultúra, megismerik a fizikai testet ( amaguk és társaik testét), eltűnnek a nemek közötti (cikis) effektusok, mivel a fiúk a lányokkal is gyakorolnak. További nagyon hasznos fejlődés és szellemi és fizikai előrelépés valósul meg a projekt hatására. A judo Alapú testnevelés szükségessége bizonyítja, hogy a modern ember nem üti, rúgja, köpi le a versenytársait! Tiszteli és becsüli ellenfeleit. Azok győzelméből és saját verségéből sikert kovácsol! A jogszabályi kötelezettség az oktatásban előírja, hogy testi fenyítést tilos használni a nevelésben. A judo alapú testnevelésben a gyermekek egymással küzdenek, egymást kényszerítik sikerre és vereségre. Közben fájdalmas, vagy annak tűnő gykorlatokat végeznek. Például a magasról való leesést csak gyakorolni kell és nem fájdalmas! Sokszor a vereség lelkileg nagyobb megterhelés mint a fizikai fájdalom. A társadalmi fejlődés szinte kényszeríti az embereket a modern küdősportok gyakorlására. A Judo Alapú testnevelés rendkívül hasznos tevékenység. A gyermekek kis korban (óvodás , kis iskolás) megismerik a küzdősportot, nem félnek esni, szabályok szerint küzdeni! A modern kor vívmánya a szabályozás! A judo szabályai szentek és sérthetetlenek! Minden időben és helyzetben a szabályokat be kell tartani!
És ez így van jól. A startégiai igények jó szervezést és végrehajtást igényelnek. A fejlesztési ígények az eszközökre és szakemberekre öszpontosítanak! Az egyesületünk rendelkezik a megfelelő eszközökkel. A szakembereket meg kell fizetni. Ezért pályázunk, és szeretnénk projektünkkel nagy sikert, társadalmi elismerést aratni.